Vereniging

De Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging is opgericht in 1973 als vereniging van (tand)artsen voor acupunctuur (in opleiding) in Nederland en is de  enige beroepsvereniging voor uitsluitend (tand)artsen voor acupunctuur in Nederland.

De NAAV is een community of practice van acupunctuurartsen. De NAAV is aanspreekpunt voor beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden het specialisme acupunctuur door artsen betreffende.

De NAAV beheert een register van BIG-geregistreerde artsen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarin staan huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten en basisartsen die hun diploma's voor acupunctuur behaald hebben en aan de NAAV herregistratie-eisen voldoen.

De Reglementen van de NAAV zijn conform die van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst). De kwaliteitseisen van de NAAV zijn vergelijkbaar met die van andere artsen-beroepsverenigingen en in 2009 goedgekeurd door het toenmalige CBO. NAAV-artsen houden zich aan de KNMG Gedragsregel niet-reguliere behandelwijzen.