Lidmaatschap

NAAV-LIDMAATSCHAP:

Voorwaarden: Voor het volwaardige Praktijklidmaatschap van de NAAV is een BIG-registratie in Nederland als arts of tandarts vereist en een door de NAAV-Registratiecommissie goedgekeurde opleiding in de Acupunctuur.

Zie ook Statuten, Reglementen en Gedragsregels.

Inschrijfformulieren lidmaatschap via het secretariaat: info@naav.nl

Soorten leden:

  • Praktijkleden: houden praktijk (ingeschreven KvK, AGBcodes)
  • Aspirantleden: zijn in opleiding voor acupunctuur en voeren geen praktijk
  • Senior- of rustende leden: houden geen praktijk meer, vanwege leeftijd of tijdelijk bij ziekte, sabattical of zwangerschap
  • Buitengewone leden: zijn nauw betrokken bij de NAAV en worden door het Bestuur gevraagd

Contributie 2017:

  • Praktijkleden: € 660,-/jaar (2018)
  • Aspirantleden: € 60,-/jaar
  • Rustende leden: € 60,-/jaar
  • Buitengewone leden: € 60,-/jaar

Korting op de contributie is niet mogelijk.

Facturen: een factuur voor de contributie wordt jaarlijks in het eerste kwartaal toegestuurd.

Graag betalen binnen 30 dagen.

Adreswijziging etc.: Stuur uw nieuwe gegevens naar het NAAV-secretariaat, bij voorkeur per mail naar info@naav.nl of per post naar Onderwierum 8. 9959 TA Onderdendam

Beëindiging/omzetting lidmaatschap: Het NAAV-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. Tussentijds opzeggen of omzetten is niet mogelijk. Verzoeken tot beëindigen of omzetting altijd schriftelijk (per mail of per post) en uiterlijk voor 1 december van het kalenderjaar naar het NAAV-secretariaat.

Inschrijven kan wel gedurende het jaar.

Inschrijfformulier: Via het secretariaat.

Adreswijziging: Let op: het prive-adres en het prive-e-mail adres zal voor correspondentie met de NAAV worden gebruikt. De praktijkgegevens zijn de gegevens die op de site  www.acupunctuur.com geplaatst worden voor uw patiënten.

Wijzig zelf uw gegevens zo nodig bij VEKTIS (AGBcodes); die gegevens komen in de Zorggidsen van de Zorgverzekeraars.